Komunikaty i sprostowania

W tym dziale zamieszczamy oficjalne komunikaty i powiadomienia z zakresu działalności.

Sprzedaż maszyny do pielęgnacji lodu ROLBY

Sprzedaż band

Sprzedaż maszynowni

Sprzedaż rolby

Sprzedaż maszynowni lodowiska

Sprzedaż naświetlaczy