Komunikaty i sprostowania

W tym dziale zamieszczamy oficjalne komunikaty i powiadomienia z zakresu działalności.

Sprzedaż naświetlaczy

Sprzedaż band na lodowisko

Wynajem lokalu użytkowego przy ul. Bema w Toruniu

Wynajem pomieszczeń przy ul. Bema 23/29 w Toruniu

Sprzedaż maszynowni i band lodowiska

Wynajem pomieszczenia